Informační deska

Informační deska DUP - družstvo.

Pozvánka na členskou schůzi DUP - družstva

Představenstvo družstva svolává členskou schůzi DUP – družstva, která se bude konat dne 21.října 2021 od 14,00 hod. v závodní jídelně na adrese Areál DUP, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov s následujícím programem jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva, návrhové, mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti členské schůze
 4. Projednání programu členské schůze
 5. Zpráva o hospodaření a řádná účetní závěrka za rok 2020
 6. Zpráva kontrolní komise
 7. Zpráva představenstva družstva
 8. Návrh na příděly do fondů a vyplacení podílů
 9. Návrh smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a kontrolní komise
 10. Návrh usnesení členské schůze
 11. Diskuse
 12. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se člen družstva může seznámit v sekretariátu vedení družstva po předchozí domluvě od 7. do 20.října 2021.

Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na informační desce a na internetových stránkách družstva (www.dup.cz).

V Pelhřimově dne 05. října 2021
Představenstvo DUP - družstva

DUP - družstvo

Řemenovská 1999
393 17 Pelhřimov
Česká Republika
info@dup.cz

DUP Nový Rychnov

Nový Rychnov 9
394 04 Nový Rychnov
Česká Republika
kovo@dup.cz

Pivovar Poutník

Pivovarská 856
393 17 Pelhřimov
Česká Republika
pojezdny@pivovarpoutnik.cz

E-shop