Informační deska

Informační deska DUP - družstvo.

Pozvánka na členskou schůzi DUP - družstva

Představenstvo družstva svolává členskou schůzi DUP – družstva, která se bude konat dne 26. června 2019 od 14,00 hod. v závodní jídelně na adrese Areál DUP, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov s následujícím programem jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva, návrhové a mandátové komise, zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Program schůze
 5. Řádná účetní závěrka za rok 2018
 6. Zpráva kontrolní komise družstva
 7. Zpráva představenstva družstva
 8. Návrh na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2018
 9. Diskuse
 10. Návrh usnesení členské schůze
 11. Závěr

S podklady k záležitostem, které jsou na programu členské schůze, se členové družstva mohou seznámit každý pracovní den v době od 8.00 do 14:00 hod. v sekretariátu předsedy družstva.

Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na informační desce a na internetových stránkách družstva ( www.dup.cz).

V Pelhřimově dne 30. května 2019

Představenstvo DUP - družstva

DUP - družstvo

Řemenovská 1999
393 17 Pelhřimov
Česká Republika
info@dup.cz

DUP Nový Rychnov

Nový Rychnov 9
394 04 Nový Rychnov
Česká Republika
kovo@dup.cz

Pivovar Poutník

Pivovarská 856
393 17 Pelhřimov
Česká Republika
pivo@dup.cz

E-shop