Informační deska

Informační deska DUP - družstvo.

Pozvánka na členskou schůzi DUP- družstva

Představenstvo družstva svolává členskou schůzi DUP – družstva, která se bude konat dne 30.června 2022 od 14,00 hod. v závodní jídelně na adrese Areál DUP, Řemenovská 1999,

393 01 Pelhřimov s následujícím programem jednání:

1) Zahájení

2) Volba pracovního předsednictva, návrhové, mandátové komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu

3) Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti členské schůze

4) Projednání programu členské schůze

5) Zpráva o hospodaření a řádná účetní závěrka za rok 2021

6) Zpráva kontrolní komise

7) Zpráva představenstva družstva

8) Návrh na příděly do fondů a vyplacení podílů

9) Návrh usnesení členské schůze

10) Diskuse

11) Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se člen družstva může seznámit v sekretariátu vedení družstva po předchozí domluvě od 23.6.2022 do 30.6.2022

Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na informační desce a na internetových stránkách družstva (www.dup.cz).

V Pelhřimově dne 14.6.2022

Svolavatel členské schůze :

Představenstvo DUP- družstva

Soubory ke stažení:

DUP - družstvo

Řemenovská 1999
393 01 Pelhřimov
Česká Republika
info@dup.cz

DUP Nový Rychnov

Nový Rychnov 9
394 04 Nový Rychnov
Česká Republika
kovo@dup.cz

Pivovar Poutník

Pivovarská 856
393 01 Pelhřimov
Česká Republika
pojezdny@pivovarpoutnik.cz

E-shop