Informační deska

Informační deska DUP - družstvo.

Pozvánka na členskou schůzi DUP - družstva

Představenstvo družstva svolává členskou schůzi DUP – družstva, která se bude konat dne 25. června 2020 od 14,00 hod. v závodní jídelně na adrese Areál DUP, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov s následujícím programem jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba pracovního předsednictva, návrhové, mandátové a volební komise, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Zpráva mandátové komise
 4. Projednání programu členské schůze
 5. Zpráva představenstva družstva
 6. Projednání Volebního řádu
 7. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce
 8. Seznámení s návrhem kandidátů do představenstva a kontrolní komise
 9. Volba členů představenstva a kontrolní komise družstva
 10. Zpráva o hospodaření a řádná účetní závěrka za rok 2019
 11. Zpráva kontrolní komise
 12. Návrh na rozdělení vytvořeného zisku za rok 2019
 13. Zpráva volební komise _výsledky voleb
 14. Zpráva návrhové komise: návrh a schválení usnesení členské schůze
 15. Diskuse
 16. Závěr

S podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze se člen družstva může seznámit v sekretariátu vedení družstva po předchozí domluvě od 18. do 24.června.2020.

Tato pozvánka je rovněž uveřejněna na informační desce a na internetových stránkách družstva (www.dup.cz).

V Pelhřimově dne 10. června 2020
Představenstvo DUP - družstva

DUP - družstvo

Řemenovská 1999
393 17 Pelhřimov
Česká Republika
info@dup.cz

DUP Nový Rychnov

Nový Rychnov 9
394 04 Nový Rychnov
Česká Republika
kovo@dup.cz

Pivovar Poutník

Pivovarská 856
393 17 Pelhřimov
Česká Republika
pojezdny@pivovarpoutnik.cz

E-shop