Politika jakosti a ochrany životního prostředí a certifikáty

Politika kvality a ochrany životního prostředí DUP – družstvo, závod 110 - Kovovýroba Nový Rychnov Zájmem DUP Kovovýroba Nový Rychnov je trvalé zlepšování kvality výroby a péče o životní...

Politika kvality a ochrany životního prostředí

DUP – družstvo, závod 110 - Kovovýroba Nový Rychnov

Zájmem DUP Kovovýroba Nový Rychnov je trvalé zlepšování kvality výroby a péče o životní prostředí.

Naše každodenní pozornost je soustředěna na následující oblasti:

  1. Dodávky kvalitních výrobkůvyváženě hodnocené požadavky zákazníka
  2. Dodržování dohodnutých termínů dodávek
  3. Systém řízení kvalityzajišťující trvalý soulad s požadavky ISO 9001 a IATF 16949
  4. Ochrana životního prostředív souladu s požadavky ISO 14001(zejména při používání nebezpečných chemických látek, snižování energetické náročnosti provozu a zamezení úniku škodlivin do ovzduší a vody).
  5. Bezpečnost prácepro zaměstnance družstva
  6. Udržování souladu všech činností družstva s aktuálními požadavky právních a jiných závazných požadavků zainteresovaných stran

Na dosahování cílů a standardů v kvalitě, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce je soustředěno jak každodenní operativní řízení družstva, tak pravidelné specializované kontroly, inspekce a audity prováděné specialisty.Vedení závodu se zavazuje neustále zlepšovat procesy systému kvality a ochrany životního prostředí.

Při řízení činnosti klademe důraz na prevenci všech nežádoucích jevů.

Michal Musil

Nový Rychnov 21.6.2021 vedoucí závodu

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • IATF 16949

DUP - družstvo

Řemenovská 1999
393 01 Pelhřimov
Česká Republika
info@dup.cz

DUP Nový Rychnov

Nový Rychnov 9
394 04 Nový Rychnov
Česká Republika
kovo@dup.cz

Pivovar Poutník

Pivovarská 856
393 01 Pelhřimov
Česká Republika
pojezdny@pivovarpoutnik.cz

E-shop