Home >Ostatní >Dotační projekty >Projekt za účelem inovace nůžek

Projekt za účelem inovace nůžek

byl spolufinancován Evropskou unií.

INOVAČNÍ VOUCHER DUP - DRUŽSTVO
CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0019715
Cílem projektu je podpora výzkumných a vývojových aktivit DUP - družstva za účelem inovace nůžek.