Home >Ostatní >Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

Vnitřní oznamovací systém

DUP - družstvo v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) zavádí vnitřní systém pro oznamování informací o možných protiprávních jednáních v oblastech stanovených        v §2, odst.1) Zákona.

DUP - družstvo určuje pro přijímání, posuzování a další postupy s podanými oznámeními dle § 9 až 12 Zákona tuto příslušnou osobu:

paní Andrea Kozojedová                                               

tel. +420 734 788 636                                    

e-mail: kozojedova@dup.cz

Oznamovatelé mohou pro podání oznámení využít těchto informačních kanálů:

  • elektronicky, na e-mailovou adresu kozojedova@dup.cz,
  • písemně, na adresu zaměstnavatele do vlastních rukou, Andrea Kozojedová,  DUP - družstvo, Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov,
  • písemně, do označené schránky důvěry umístěné v chodbě před sekretariátem společnosti,
  • telefonicky, na uvedené číslo příslušné osoby PONDĚLÍ – PÁTEK 7:00-15:00 hod,
  • osobně, pokud o to oznamovatel požádá.

DUP - družstvo přijímá oznámení pouze od zaměstnanců, kteří v době podání oznámení mají se společností uzavřenou pracovní smlouvu či dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti.