Home >Naše hodnoty >Naše hodnoty

Naše hodnoty

Kvalita

Péče o kvalitu našich výrobků je nedílnou součástí naší výroby. Kontrolována je jakost vstupních materiálů od našich dodavatelů i kvalita odvedené práce našich zaměstnanců.   Naše výrobky jsou monitorovány v průběhu výroby a nakonec na pracovištích výstupní kontroly podle požadavků našich zákazníků.

Pravidelně podstupujeme standardní audity řízení kvality (ISO: 9001, IATF: 16969, ISO: 14 001) a audity ze strany našich odběratelů.

 

Životní prostředí

Péče o ochranu životního prostředí v DUP zahrnuje výběr vhodných výrobních materiálů nezatěžujících extrémně životní prostředí. Dále pak DUP pečuje o čistý výrobní proces a minimalizuje škodlivé emise v okolí výrobních závodů. Pravidelně jsou prováděna měření emisí do ovzduší i měření emisí do vodních toků, která vykazují příznivé výsledky.

Výrobní odpady jsou neutralizovány, např. v neutralizační stanici galvanovny, tříděny a předepsaným způsobem skladovány a likvidovány.

V poslední době přechází výroba DUP na využití ekologicky přijatelných materiálů případně materiálů recyklovatelných a využitelných v cirkulární ekonomice.

 

Globální i lokální přístup

DUP spolupracuje se zákazníky a obchodními partnery v rámci České republiky, v zemích Evropské unie i mimo ni. Vedle obchodu se zahraničními partnery DUP rozvíjí ekonomické i společenské vztahy na lokální úrovni spoluprací s místními dodavateli a odběrateli, zaměstnáváním lidí z nejbližšího okolí, podporou místních sportovních, kulturních a charitativních spolků a akcí.

 

Bezpečnost práce

Pracovní procesy v DUP odpovídají zákonným standardům hygieny a bezpečnosti práce, která je na pracovištích pravidelně kontrolována vnitřními i státními orgány. Zaměstnanci DUP jsou vybavováni potřebnými ochrannými pracovními prostředky.