Home >Ostatní >Dotační projekty >Realizace energeticky úsporných opatření administrativní budovy, výrobní haly a sociální budovy

Realizace energeticky úsporných opatření administrativní budovy, výrobní haly a sociální budovy

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0014852

Cíl projektu: Snížit spotřebu energie v budovách DUP - družstvo a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě produkce skleníkových plynů emise CO2.

Doba realizace projektu: 2018 - 2020