Home >Ostatní >Dotační projekty >Snížení energetické náročnosti budovy v areálu společnosti

Snížení energetické náročnosti budovy v areálu společnosti

je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt č. „CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0023002"

Cíl projektu: Snížit spotřebu energie v budovách DUP - družstvo a tím snížit dopad podnikatelské činnosti na životní prostředí v podobě produkce skleníkových plynů emise CO2.

Doba realizace projektu: 2020